Elektrická prípojka. Ako ju vybaviť?

Tiež máte doslova hrôzu z rôznych „papierovačiek“ a vybavovania po úradoch? Tak sa pripravte, že čosi podobné budete musieť absolvovať aj v prípade, ak potrebujete novú elektrickú prípojku.

Poradíme vám, ako na to, aby ste to zvládli ľavou zadnou!

  1. Podajte žiadosť o pripojenie nového odberného miesta

Túto žiadosť je možné podať buď elektronicky, poštou, mailom, osobne alebo dokonca v prípade domácností aj telefonicky. Kontaktovať je nutné distribučnú spoločnosť. To znamená, že ak napríklad žijete na západnom Slovensku, kontaktujte Západoslovenskú distribučnú a nie Západoslovenskú energetiku. K tejto žiadosti bolo kedysi potrebné priložiť aj výpis z listu vlastníctva. Dnes to však už nie je nutné. Prílohou žiadosti má byť situačný plán, v ktorom sa vyznačí číslo dotknutej parcely a tiež názov ulice, kde sa odberné miesto bude nachádzať.

  1. Čakajte na zmluvu o pripojení

Tá vám príde od distribučnej spoločnosti najneskôr 30 dní od podania vašej žiadosti. Ide o návrh zmluvy, s ktorým ak budete súhlasiť, podpíšete a odošlete späť distribučnej spoločnosti. Pozor! Podpísanú zmluvu doručte distribučnej najneskôr 75 dní od dátumu jej podpisu, inak zaniká.

  1. Uhraďte cenu za pripojenie

Urobiť tak musíte do 14 dní od podpísania zmluvy, inak zmluva zaniká. Informácie k platbe sú prílohou návrhu zmluvy.

  1. Pripravte odberné miesto

Inštrukcie k príprave odberného miesta takisto nájdete v návrhu zmluvy o pripojení. Môže to znamenať napríklad realizáciu výkopových prác pre osadenie stĺpa. Zmluva obsahuje tiež Technické podmienky pripojenia a v nich zoznam dokladov, ktoré bude potrebné distribučnej spoločnosti ešte doručiť. Ide napríklad o revíznu správu.

Po splnení všetkých týchto podmienok sa na odberné miesto dostaví technik, ktorý pripraví odberné miesto na distribúciu elektriny. Ostáva už len vybrať si konkrétneho dodávateľa elektrickej energie a spísať s ním zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie.