Čo je elektrická prípojka a aké sú typy pripojenia?

Predtým, než začnete so stavbou rodinného domu, je elektrická prípojka jednou z prvých vecí, ktoré musíte vybaviť a zrealizovať. Prečítajte si, čo je to elektrická prípojka a aké typy prípojky pre rodinné domy existujú.

Čo je vlastne elektrická prípojka

Elektrickou prípojkou sa vlastne pripája každé odberné zariadenie k rozvodu dodávateľa elektrickej energie. Čo to v praxi znamená? Laicky sa dá povedať, že elektrickou prípojkou si vlastne potiahnete elektrinu od stĺpa k svojmu odbernému miestu. Elektrické prípojky sa rozlišujú podľa napätia do 1kV – prípojky na nízke napätie, od 1kV do 45 kV – prípojky na vysoké napätie a tretím typom je elektrická prípojka nad 45 kV – na veľmi vysoké napätie. Do rodinných domov sa využíva elektrická prípojka na nízke napätie.

Začiatok elektrickej prípojky je vlastne odbočenie od verejného rozvodu elektrickej energie smerom k vášmu odbernému miestu. Prípojka sa končí prípojkovou skrinkou. Dôležitý je tiež elektromerový rozvádzač, z ktorého sa vedie vodič do hlavného rozvádzača v dome. Elektromerový rozvádzač musí byť riadne označený a umiestnený aspoň 0,6 metra nad pevným povrchom zeme. Okrem toho musí byť prístupný tak, aby sa k nemu zamestnanci energetiky mohli kedykoľvek dostať a odčítať z neho údaje. Preto sa elektromerové rozvádzače v rodinných domoch umiestňujú po novom už na vonkajších oploteniach pozemkov, respektíve na vstupných bránach do dvorov. Okrem toho platí, že pred rozvádzačom musí byť voľný prístup aspoň 0,8 metra, aby sa k nemu zamestnanci energetiky mohli bezpečne dostať a mali dostatok miesta pre prípadnú manipuláciu.

Typy elektrickej prípojky pre rodinné domy

Pre rodinné domy rozlišujeme prípojky zhotovené vonkajším vedením a elektrické prípojky zhotovené káblovým vedením uloženým v zemi.

  • Elektrická prípojka zhotovená vonkajším vedením. Nazýva sa tiež vzdušná prípojka a vyhotovuje sa závesným káblom. Ide o vedenie zo stĺpa.
  • Elektrická prípojka zhotovená káblovým vedením. Ide o vedenie z hlavného verejného rozvodu káblami umiestnenými v zemi.

Pripojenie k distribučnej sústave na Slovensku poskytuje v závislosti od miesta Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika alebo Východoslovenská energetika.